DECLARATIE INFORMATIVA   Ministerul Economiei si Finantelor   Agentia Nationala de Administrare Fiscala PRIVIND LIVRARILE/PRESTARILE SI 394 ACHIZITIILE FECETUATE PE TERITORIUL NATIONAL   PERIOADA DE RAPORTARE   ANUL   2007   PERIOADA S1     Perioada semestriala: S1 sau S2 A. DATE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANEI INREGISTRATE IN SCOPURI DE TVA   DENUMIRE/NUME SI PRENUME     S.C. BITOMIC SOFTWARE S.R.L.     COD DE INREGISTRARE IN SCOPURI DE TVA   RO14235597 DOMICILIUL FISCAL   JUDET         SECTOR       LOCALITATE       STRADA       NR.     BLOC       SC.         ET.       APT.     COD POSTAL         TELEFON   0722 52.47.69 FAX     021 2409369   E-MAIL   office@bitomic.ro   B. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL DENUMIRE/NUME SI PRENUME           COD DE IDENTIFICARE FISCALA         DOMICILIUL FISCAL JUDET         SECTOR       LOCALITATE       STRADA       NR.     BLOC       SC.   ET.       APT.     COD POSTAL         TELEFON     FAX         E-MAIL       C. REZUMAT DECLARATIE     NUMAR TOTAL AL PERSOANELOR INREGISTRATE IN SCOPURI DE TVA INCLUSE IN DECLARATIE 15   VALOAREA TOTALA A BAZEI IMPOZABILE AFERENTA LIVRARILOR DE BUNURI/PRESTARILOR DE SERVICII EFECTUATE 8750   VALOAREA TOTALA A TVA AFERENTA LIVRARILOR DE BUNURI/PRESTARILOR DE SERVICII EFECTUATE 1662,5   VALOAREA TOTALA A BAZEI IMPOZABILE AFERENTA ACHIZITIILOR DE BUNURI SI SERVICII EFECTUATE 500   VALOAREA TOTALA A TVA AFERENTA ACHIZITIILOR DE BUNURI SI SERVICII EFECTUATE 95   Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete   Numele persoanei care face declaratia       Stampila Functia   Semnatura Se completeaza de personalul organului fiscal     Organ fiscal         Numar inregistrare Data inregistrarii (zz//ll/aaaa)   Numele persoanei care a verificat  
pCont 3.9.1 (Bitomic Software - http://www.bitomic.ro)   Tiparit la 27.06.2007 15:07:56 pag. 1/1